ข่าวนิทรรศการ

  • คำอธิบายและบันทึกย่อของแจ็ค

    แม่แรงคือความสูงของอุปกรณ์ยกขนาดเล็ก (น้อยกว่า 1 เมตร) ที่ง่ายที่สุด มี 2 ​​แบบคือแบบเครื่องกลและแบบไฮดรอลิก แจ็คเครื่องกลขันสกรูอีกชั้นหนึ่งและอีกสองอัน เนื่องจากน้ำหนักจากการทำงานเพียงเล็กน้อย มักใช้สำหรับงานบำรุงรักษาทางกลในการสร้าง...
    อ่านเพิ่มเติม